<form id="xfxph"><span id="xfxph"><th id="xfxph"></th></span></form>
  <address id="xfxph"></address>

  <form id="xfxph"></form>
  <form id="xfxph"></form>

   <form id="xfxph"><nobr id="xfxph"><nobr id="xfxph"></nobr></nobr></form> <form id="xfxph"></form>

        Optima AUC 分析型超速离心机


               与用于分析大分子的其他方法不同,分析型超速离心机(AUC)能够在生物相

        关溶液条件下对样品在天然状态时进行表征。分析型超速离心机(AUC)是可用于

        确定蛋白质或其他大分子的分子量、流体动力学和热力学特性的最通用、最严格且

        最精确的技术。它可用于研究在广泛的浓度和各种各样的溶剂中几乎任何一种类型

        的分子或颗粒。对于许多研究问题,目前不存在理想的分析型超速离心机( AUC)

        分析性代替方法。

               Optima AUC整合了离心机促使颗粒沉降的能力和光学组件检测不同时间沉降

        状态的功能。AUC技术可获取样品分子量、形状、构想和异质性等相关信息。

               AUC可用于筛选蛋白质的溶液条件,检测同一种蛋白在不同溶液环境中的聚集

        状态,在2mM DTT存在下可形成稳定的单体和二聚体。

               AUC可以帮助您分析一个小分子是否与靶蛋白结合

               AUC是腺相关病毒及其他给药载体研究人员确定遗传有效载量的重要工具,鉴

        定空壳、错误组装及聚集病毒颗粒,确定有效载量。

               AUC是测定分子量和样品纯度的金标准,可以表征天然状态下的蛋白质的构想

        变化、均质性和形状等。


         AUC的应用:

            ● 分子量

                                                                                         ● 化学计量

                                                                                         ● 蛋白质聚集

                                                                                         ● 结合效率

                                                                                         ● 多分散性

        Copyright © 2002-2011 云南莱博科技有限公司 版权所有 滇ICP备19000589号

        定制    |   招聘    |   微博

        中国足球网 <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>